Bc. Martina Marková

Zkušená kardiologická sestra s řadou let praxe

v Kardiocentru Fakultní nemocnice Motol.